Informatie voor ondernemers in de parfumeriebranche

Tip: houd onze website in de gaten! Deze wordt zo veel mogelijk geüpdatet met het laatste nieuws voor ondernemers. 

De maatregelen als gevolg van de corona-uitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Bedrijven maken zich grote zorgen. Kijk hier voor informatie over steunmaatregelen en verantwoord winkelen. Tip: houd onze website in de gaten! Deze wordt zo veel mogelijk geüpdatet met het laatste nieuws voor ondernemers.

Voor de parfumeriebranche heeft de overheid (nog) geen ingrijpende maatregelen afgekondigd. Winkels blijven vooralsnog in principe open, maar als u dit niet wilt kunt u wellicht zelf de beslissing nemen uw zaak de komende tijd te sluiten (hou rekening met zaken als een exploitatieplicht en ga bij uw gemeente, winkeliersvereniging en/of verhuurder na wat de mogelijkheden zijn). Steeds als er speciale informatie komt voor winkeliers zullen wij die via deze website communiceren. 


Actuele stand van zaken 

Voor het laatste algemene nieuws omtrent (maatregelen t.a.v.) het coronavirus verwijzen wij naar de websites van de rijksoverheid en het RIVM. 

– Rijksoverheid
– RIVM
– MKB Nederland 


Protocol Verantwoord Winkelen (naleven is verplicht)
 

Met het nieuwe protocol voor winkeliers en hun klanten willen ondernemersorganisaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. 

De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Winkels mogen alleen open blijven als ze zich aan de regels in het protocol houden. 

Belangrijke regels voor klanten zijn:winkel zoveel mogelijk alleen, pin/betaal mobiel, houd 1,5 meter afstand en volg de aanwijzingen op van de medewerkers. 

Belangrijke regels voor ondernemers zijn: laat vanwege de 1,5 meter-regel niet teveel mensen tegelijk toe (de richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak) en maak uw maatregelen zowel buiten als binnen de winkel zichtbaar en haal samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen uit de winkel en zet niet in op beleving. 

Kijk hier voor de complete tekst van het protocol. Het naleven van het protocol is verplicht. 


Publiekscampagne

Het protocol schrijft voor dat u uw klanten in de winkel op alle anti-corona maatregelen attendeert. Om u hierin te ondersteunen is een officiële publiekscampagne opgestart. Daarvoor zijn diverse materialen beschikbaar, zoals posters. Hang de posters goed zichtbaar bij binnenkomst, zodat klanten nogmaals op alle maatregelen worden gewezen. 

U kunt de posters hieronder downloaden:

Poster: geen winkelwagens met maximaal aantal personen

Poster: vier varianten op de poster met maatregelen

Poster: verantwoord winkelen – CMYK

Poster: verantwoord winkelen – RGB

Afbeelding: ‘Hier winkelen wij verantwoord’ voor op social media

Het gebruik van de posters of een eigen affiche met minstens de voorgeschreven tekst is verplicht.

 

Controle op naleving van het protocol

Op 26 maart 2020 is een landelijke model-noodverordening gepresenteerd met voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID19. De noodverordening is voor uw gemeente van kracht zodra deze is gepubliceerd op de website van de betreffende veiligheidsregio.

Deze nieuwe model-noodverordening is volstrekt duidelijk over de regels waarop gehandhaafd kan worden. Handhavers (boa’s, politie en marechaussee) mogen in de winkels controleren en zo nodig handhaven. Echter uitsluitend op het in acht nemen van de 1,5 meter afstand.

Kijk hier voor de complete tekst van de noodverordening + toelichting.

 

Antwoord op veel gestelde vragen

In ditfilmpje geeft de bekende viroloog Ab Osterhaus antwoord op 10 veel gestelde vragen over het coronavirus en winkelsituaties. 

Als een winkel open blijft en men zich aan de voorschriften van het Protocol Verantwoord Winkelen en de voorschriften van het RIVM houdt is er in principe een veilige werkplek en kunnen medewerkers niet zelf beslissen om thuis te blijven.

 

Maatregelen in de winkel 

Voor ondernemers die besluiten hun winkel open te houden gelden in ieder geval de volgende adviezen. Wij raden u met klem aan deze op te volgen. 

– Hou als het kan de winkeldeur dicht, laat mensen aanbellen en laat niet te veel tegelijk binnen.

– Als u merkt dat een mogelijk zieke klant binnenkomt, verzoek deze dan vriendelijk in eenieders belang de winkel te verlaten.

– Print een bericht uit over de regels in uw winkel en hang dit aan de buiten- en binnenzijde van uw winkel volgens de voorschriften van het Protocol Verantwoord Winkelen (zie de voorbeelden/posters hierboven). 

– Neem hygiënemaatregelen: was de handen zeer regelmatig met zeep en/of een desinfecterend middel, raak uw gezicht niet aan, neem deurklinken, kassa, pinautomaat, toetsenbord, computermuis e.d. regelmatig af met een desinfecterend middel, volg alle andere door het RIVM gecommuniceerde adviezen op dit gebied. Kijk hier voor tips m.b.t. het schoonmaken van uw betaalautomaat.

– Hou zo veel mogelijk rond de anderhalve meter afstand van iedereen die in de winkel is.

– Schud dus ook geen handen.

– Het Protocol Verantwoord Winkelen bepaalt het volgende voor ondernemers die 1,5 meter niet kunnen waarborgen:

 • Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden.
 • Neem een intake af met de klant, waarin gezondheidsregels worden besproken.
 • Zorg dat de mensen met klantcontact elke ochtend hun temperatuur opmeten (zodat veiligheid klant gewaarborgd is).

– Het Protocol Verantwoord Winkelen schrijft voor om samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen uit de winkel te halen en niet in te zetten op beleving. 

 – Vraag medewerkers thuis te blijven als ze hoesten, niezen of andere (milde) ziekteverschijnselen vertonen en doe dit zelf ook als u klachten krijgt.

– Breng in kaart welke werkzaamheden echt door moeten gaan en welke mensen hierbij betrokken zijn.

– Doe administratief werk indien mogelijk thuis.

– Geef de maatregelen ook door aan uw medewerkers, laat ze zich hieraan houden en spreek ze erop aan als dat niet gebeurt.

Het gebruik van schermen van plexiglas is voor winkelsituaties niet voorgeschreven. In sommige winkels (o.a. supermarkten) worden deze echter wel toegepast. Kijk hier voor een voorbeeld uit de juweliersbranche. Klik hier voor meer informatie over de plexiglas schermen.


En verder
 

Coronaloket voor ondernemers met vragen
MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. 

Noodhulp voor mkb-ondernemers
Het kabinet heeft een omvangrijk steunpakket voor ondernemers vastgesteld. MKB Nederland (met de Nationale Winkelraad), VNO-NCW en Detailhandel Nederland zijn permanent betrokken bij het maken en het uitwerken van de plannen, in nauwe samenwerking met de aangesloten branches. Vragen en opmerkingen van onze leden zijn welkom en worden meegenomen in het overleg. 

Er zijn inmiddels diverse steunmaatregelen, die ook naast elkaar kunnen worden aangevraagd:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): tegemoetkoming in de loonkosten.
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): inkomensondersteuning voor ondernemers (ook voor zzp-ers) en/of lening voor bedrijfskapitaal.
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): € 4.000 voor direct getroffen ondernemers.
 • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).
 • Uitstel Belastingdienst (vraag uitstel aan, zet automatische incasso’s eventueel stop, dit geldt ook voor lokale belastingen zoals die van de waterschappen).
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO).
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits.
 • Recht op zelfstandigenaftrek.

Kijk hier voor meer informatie over de genoemde steunmaatregelen.

Kijk hier voor de antwoorden op veel-gestelde-vragen over de financiële maatregelen

Kijk hier voor informatie over belastinguitstel en bestuurdersaansprakelijkheid.

Betrek uw financieel adviseur bij wat u kan en gaat doen. 

Corona-calculator
MKB Nederland en VNO-NCW hebben een corona-calculator ontwikkeld die alle steunmaatregelen op een rij zet. Ondernemers krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn, en een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Ook wordt er een indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens. Alles staat bovendien overzichtelijk in één persoonlijk dashboard. Er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. De calculator, waaraan KPMG Meijburg heeft meegewerkt, is veilig en werkt snel, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Veranderingen in de regelgeving worden verwerkt in de calculator.

NOW
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is gericht op ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden 20% of meer (netto-)omzetverlies verwachten (om welke reden dan ook) en betreft een tegemoetkoming in de loonkosten (inclusief 30% opslag voor opbouw vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies). Het doel van de regeling is dat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. De hoogte van de vergoeding is gerelateerd aan het omzetverlies. De tegemoetkoming geldt zowel voor bedrijven die open blijven als voor bedrijven die zelf besluiten om dicht te gaan. Werkgevers die gebruik maken van de NOW kunnen hun werknemers blijven inzetten.

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf maandag 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. De NOW-regeling is in een zeer kort tijdsbestek en onder hoge druk opgezet en ingeregeld. Dat zou kunnen betekenen dat de regeling later nog aanpassingen behoeft ten aanzien van de effectiviteit en uitvoerbaarheid.

Kijk hier voor meer informatie over de NOW.

 

Tozo
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) betreft inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers (ook voor zzp-ers) en de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert en de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen voor deze ondersteuning te melden als het niet anders kan.

De Tozo kan worden aangevraagd bij de gemeente. Check van tevoren welke gegevens u moet overleggen/uploaden voor u met de online-aanvraagprocedure begint om vertraging te voorkomen.

Kijk hier voor meer informatie over de Tozo.

TOGS
Op 31 maart 2020 werd de lijst van branches die in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) uitgebreid. Op grond van deze regeling krijgen de ondernemers een tegemoetkoming van € 4.000 met name om hun vaste lasten te dragen. Hierbij geldt onder andere als voorwaarde dat de ondernemer in de periode van 16 maart t/m 15 juni 2020 zowel een omzetverlies als vaste lasten verwacht van tenminste € 4.000. De tegemoetkoming was in eerste instantie bedoeld voor mkb-bedrijven (met en zonder personeel) die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Deze regeling wordt nu uitgebreid naar een aantal winkelbranches, waaronder de bedrijven die staan ingeschreven als Winkels in parfums en cosmetica (SBI-code 47.75).

De voorwaarden van de TOGS-regeling zijn inmiddels op het volgende punt aangepast. Een ondernemer komt in aanmerking als hij ten minste één vestiging met een ander adres heeft dan zijn privéadres. Of als hij verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van zijn privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft. Voor een aantal sectoren geldt een uitzondering hierop, zoals marktkooplui of rijschoolhouders.

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl

Kijk hier voor meer informatie over de TOGS.

Recht op zelfstandigenaftrek
Komt u door de coronacrisis tussen begin maart en eind mei niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1.225 uur per jaar)? Dan mag u er tijdelijk vanuit gaan dat u het urencriterium toch gehaald heeft, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op
die manier kunt u toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve).

Kijk hier voor een overzicht van de fiscale maatregelen in het kader van de corona-crisis.

Pensioenfondsen
Het Pensioenfonds Detailhandel heeft een coronaloket geopend waar ondernemingen terecht kunnen om een verzoek tot uitstel van betaling in te dienen of een betalingsregeling te treffen. Voor meer informatie klik hier. 


Arbeidsrechtelijke gevolgen

Het coronavirus zorgt bij werkgevers en werknemers voor vragen. 

In dit artikel worden diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen behandeld, zoals rechten en plichten tijdens quarantaine, vrees voor besmetting, het sluiten van scholen en ziekte. 

Op de website van de rijksoverheid staan antwoorden op veel gestelde vragen voor werkgevers: www.rijksoverheid.nl.

De cao voor de parfumeriebranche maakt het (als dat al was afgesproken) mogelijk om werknemers flexibel in te zetten. Zie artikel 4.2 van de cao Retail Non-food. 

Partijen bij de cao voor Retail Non-Food hebben afspraken gemaakt over de toepassingen van de cao tijdens de coronacrisis. Voor meer informatie kijk hier.


Overleg met collega-winkeliers en lokale winkeliersvereniging

Worden er in uw winkelgebied speciale maatregelen genomen? Houd contact met collega-winkeliers en uw winkeliersvereniging voor meer informatie. 


Overleg met leveranciers

Overleg met uw leveranciers over zaken als bestelde artikelen, betalingstermijnen en after sales. 

Steunakkoord met verhuurders
Na intensieve onderhandelingen is ca. drie weken geleden een steunakkoord getekend tussen de retailers en de vastgoedsector. Het Steunakkoord is een bodemafspraak die ruimte biedt voor maatwerkoplossingen per retailer, per verhuurder en per locatie.

Door middel van een enquête horen wij graag uw bevindingen van de afgelopen tijd met betrekking tot uw gesprekken met de verhuurder. Het invullen van deze vragenlijst kost maximaal 4 minuten. Uw informatie is van groot belang voor het voortzetten van de gesprekken met de vastgoed-koepelorganisaties.

Klik hier om te starten!
Wij waarderen het als u deze vragenlijst vandaag nog zou willen beantwoorden. U kunt dit tot uiterlijk vrijdag 8 mei doen. Alvast dank!

Veel gestelde vragen
Klik hier voor FAQ’s die gepubliceerd zijn over het Steunakkoord.

Kijk hier voor de complete tekst van het Steunakkoord.