Informatie voor ondernemers in de parfumeriebranche

Kijk hier voor informatie over steunmaatregelen en verantwoord winkelen. Tip: houd dit bericht in de gaten! Dit bericht wordt zoveel mogelijk geüpdatet met het laatste nieuws voor ondernemers.

Actuele stand van zaken 

Voor het laatste algemene nieuws omtrent (maatregelen t.a.v.) het coronavirus verwijzen wij naar de websites van de rijksoverheid en het RIVM. 

– Rijksoverheid
– RIVM
– MKB Nederland 


Richtlijn Verantwoord Winkelen (naleven is verplicht)
en Afsprakenkader Naleving- en Handhaving Verantwoord Winkelen

Vanaf 10 februari 2021 is er een wijziging in het maatregelenpakket doorgevoerd wat heeft geleid tot een nieuw ‘Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord winkelen’ waar de ‘Richtlijn Verantwoord Winkelen’ en de ‘Richtlijn Winkelen en de openbare ruimte’ in verwerkt zijn. Het Afsprakenkader bevat al wel de regels m.b.t. click & collect maar nog niet die m.b.t. winkelen op afspraak. Klik hier voor ons bericht over winkelen op afspraak.

De maatregelen in de richtlijnen zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken. Het is dus belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt.

Belangrijke regels voor klanten zijn: kom alleen naar de winkel, pin/betaal mobiel, houd 1,5 meter afstand en volg de aanwijzingen op van de medewerkers.

Belangrijke regels voor ondernemers zijn: klanten mogen uitsluitend naar binnen voor winkelen op afspraak (maximaal 2 personen per verdieping), klanten mogen vooraf bestelde artikelen afhalen aan de deur (niet binnen), houd 1,5 meter afstand (de richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak) en maak uw maatregelen zowel buiten als binnen de winkel zichtbaar.

Kijk hier voor de complete tekst van het ‘Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord Winkelen’ inclusief de ‘Richtlijn Verantwoord Winkelen’ en ‘Richtlijn Winkelen en de openbare ruimte’.

Bestellen en afhalen / Click en Collect

Het kabinet heeft het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels per 10 februari mogelijk gemaakt. Hierdoor zijn producten vooraf te bestellen en af te halen op een afgesproken afhaalpunt en op een afgesproken tijdstip.

Lees hier meer over Bestellen en Afhalen.

Winkelen op afspraak

Per 3 maart 2021 is winkelen op afspraak mogelijk. De mogelijkheid tot winkelen op afspraak komt bij de reeds bestaande mogelijkheid om bestelde goederen af te laten halen aan de winkeldeur. Lees hier meer.

Publiekscampagne

De richtlijnen schrijven voor dat u uw klanten in de winkel op alle anti-corona maatregelen attendeert. Om u hierin te ondersteunen is een officiële publiekscampagne opgestart. Daarvoor zijn diverse materialen beschikbaar, zoals posters. Hang de posters goed zichtbaar bij binnenkomst, zodat klanten nogmaals op alle maatregelen worden gewezen. 

U kunt de posters hieronder downloaden:

Poster: geen winkelwagens met maximaal aantal personen

Poster: vier varianten op de poster met maatregelen

Poster: verantwoord winkelen – CMYK

Poster: verantwoord winkelen – RGB

Afbeelding: ‘Hier winkelen wij verantwoord’ voor op social media

U kunt ook zelf een affiche maken. Download hier de verplichte algemene tekst uit het protocol en een voorbeeld van een tekst over extra maatregelen in onze branche.

Het gebruik van de posters of een eigen affiche met minstens de voorgeschreven tekst is verplicht.

 

Mondkapjes

Vanaf 1 december 2020 heeft het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters verplicht. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen.

Een winkel is in principe altijd een voor het publiek toegankelijke ruimte als deze geopend is. Dus ook tijdens private shopping momenten dient een mondkapje door klant en medewerker of ondernemer te worden gedragen.

Klik hier voor meer informatie over de mondkapjesplicht.

Als u een poster op de winkelruit heeft hangen met uw beleid qua petten, zonnebrillen e.d., past u dit dan aan door het mondkapje toe te voegen. Gebruikt u de standaardposter die in het kader van de Richtlijn Verantwoord Winkelen i.v.m. het coronavirus is uitgegeven of heeft u zelf een affiche gemaakt, voeg hier dan ook aan toe dat personen die een mondkapje dragen dit in ieder geval bij binnenkomst moeten afdoen (download hier de tekstsuggestie).

 

Toezicht en handhaving noodverordening

Op 26 maart 2020 is een landelijke model-noodverordening gepresenteerd met voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID19. Deze landelijke model-noodverordening is sindsdien een aantal keer geactualiseerd. De noodverordening is voor uw gemeente van kracht zodra deze is gepubliceerd op de website van de betreffende veiligheidsregio.

De model-noodverordening is volstrekt duidelijk over de regels waarop gehandhaafd kan worden. Handhavers (BOA’s, politie en marechaussee) mogen in de winkels controleren en zo nodig handhaven.

Kijk op de website van uw gemeente of veiligheidsregio voor de geldende noodverordening.

Voor een overzicht van alle veiligheidsregio’s, kijk hier.

 

Antwoord op veel gestelde vragen

In ditfilmpje geeft de bekende viroloog Ab Osterhaus antwoord op 10 veel gestelde vragen over het coronavirus en winkelsituaties. 

Als een winkel open blijft en men zich aan de voorschriften van het Protocol Verantwoord Winkelen en de voorschriften van het RIVM houdt is er in principe een veilige werkplek en kunnen medewerkers niet zelf beslissen om thuis te blijven.

 

Maatregelen in de winkel 

Voor ondernemers gelden in ieder geval de volgende adviezen. Wij raden u met klem aan deze op te volgen. 

– Hou als het kan de winkeldeur dicht, laat mensen aanbellen en laat niet te veel tegelijk binnen.

– Als u merkt dat een mogelijk zieke klant binnenkomt, verzoek deze dan vriendelijk in eenieders belang de winkel te verlaten.

– Print een bericht uit over de regels in uw winkel en hang dit aan de buiten- en binnenzijde van uw winkel volgens de voorschriften uit de Richtlijn Verantwoord Winkelen en Richtlijn Winkelen en de openbare ruimte (zie de voorbeelden/posters hierboven). 

– Neem hygiënemaatregelen: was de handen zeer regelmatig met zeep en/of een desinfecterend middel, raak uw gezicht niet aan, neem deurklinken, kassa, pinautomaat, toetsenbord, computermuis e.d. regelmatig af met een desinfecterend middel, volg alle andere door het RIVM gecommuniceerde adviezen op dit gebied. Kijk hier voor tips m.b.t. het schoonmaken van uw betaalautomaat.

– Hou zo veel mogelijk rond de anderhalve meter afstand van iedereen die in de winkel is.

– Schud dus ook geen handen.

– De Richtlijn Verantwoord Winkelen bepaalt het volgende voor ondernemers die 1,5 meter niet kunnen waarborgen:

 • Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden.
 • Neem een intake af met de klant, waarin gezondheidsregels worden besproken.
 • Zorg dat de mensen met klantcontact elke ochtend hun temperatuur opmeten (zodat veiligheid klant gewaarborgd is).

 – Vraag medewerkers thuis te blijven als ze hoesten, niezen of andere (milde) ziekteverschijnselen vertonen en doe dit zelf ook als u klachten krijgt.

– Breng in kaart welke werkzaamheden echt door moeten gaan en welke mensen hierbij betrokken zijn.

– Doe administratief werk indien mogelijk thuis.

– Geef de maatregelen ook door aan uw medewerkers, laat ze zich hieraan houden en spreek ze erop aan als dat niet gebeurt.

– Draag een mondkapje.

 

En verder 

Coronaloket voor ondernemers met vragen
MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is telefonisch te bereiken via 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon. Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur. 

Noodhulp voor mkb-ondernemers
Het kabinet heeft een omvangrijk steunpakket voor ondernemers vastgesteld. MKB Nederland (met de Nationale Winkelraad), VNO-NCW en Detailhandel Nederland zijn permanent betrokken bij het maken en het uitwerken van de plannen, in nauwe samenwerking met de aangesloten branches waaronder de Federatie Goud en Zilver. Vragen en opmerkingen van onze leden zijn welkom en worden meegenomen in het overleg.

Er zijn inmiddels diverse steunmaatregelen, die ook naast elkaar kunnen worden aangevraagd:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): tegemoetkoming in de loonkosten (Voor de NOW 3, tweede tijdvak is de beoogde aanvraagperiode 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021).
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): inkomensondersteuning voor ondernemers (ook voor zzp-ers) en/of lening voor bedrijfskapitaal.
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL): Dit betreft een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om de vaste materiële kosten te kunnen betalen. Aanvragen kunnen worden ingediend via www.rvo.nl/tvl.
  • Aanvragen voor kwartaal 4 2020 kon tot en met 29 januari 2021 17.00u
  • Kwartaal 1-2021: 1 januari t/m 31 maart 2021. TVL Q1 2021 is tot 30 april 2021 17:00 uur aan te vragen.
 • Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).
 • Uitstel Belastingdienst (vraag uitstel aan, zet automatische incasso’s eventueel stop, dit geldt ook voor lokale belastingen zoals die van de waterschappen).
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO).
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits.
 • Klein Krediet Corona.
 • Energiebelastingen.

Vanaf januari 2021 is het steun- en herstelpakket uitgebreid. Kijk hier voor meer informatie over deze uitbreiding.

Kijk hier voor meer informatie over de genoemde steunmaatregelen. De site van MKB Nederland verschaft ook veel informatie voor ondernemers, klik hier.

Kijk hier voor meer informatie over de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL Q4 2020).

Kijk hier voor informatie van de rijksoverheid over de financiële maatregelen.

Kijk hier voor informatie over belastinguitstel en bestuurdersaansprakelijkheid.

Kijk hier voor informatie over de fiscale maatregelen.

Kijk hier voor informatie over de NOW op de site van het UWV.

Kijk hier voor informatie over de (oude) TOGS-regeling of lees hier onze berichtgeving. 

Betrek uw financieel adviseur bij wat u kan en gaat doen.

Corona-calculator
MKB Nederland en VNO-NCW hebben een corona-calculator ontwikkeld die alle steunmaatregelen op een rij zet. Ondernemers krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn, en een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Ook wordt er een indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens. Alles staat bovendien overzichtelijk in één persoonlijk dashboard. Er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. De calculator, waaraan KPMG Meijburg heeft meegewerkt, is veilig en werkt snel, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Veranderingen in de regelgeving worden verwerkt in de calculator.

Inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en scholing
Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

Lees hier meer over de Inspanningsverplichting.

Pensioenfondsen
Het Pensioenfonds Detailhandel heeft een coronaloket geopend waar ondernemingen terecht kunnen om een verzoek tot uitstel van betaling in te dienen of een betalingsregeling te treffen. Voor meer informatie klik hier. 

Arbeidsrechtelijke gevolgen
Het coronavirus zorgt bij werkgevers en werknemers voor vragen. 

In dit artikel worden diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen behandeld, zoals rechten en plichten tijdens quarantaine, vrees voor besmetting, het sluiten van scholen en ziekte. 

Op de website van de rijksoverheid staan antwoorden op veel gestelde vragen voor werkgevers: www.rijksoverheid.nl.

De cao voor de parfumeriebranche maakt het (als dat al was afgesproken) mogelijk om werknemers flexibel in te zetten. Zie artikel 4.2 van de cao Retail Non-food. 

Partijen bij de cao voor Retail Non-Food hebben afspraken gemaakt over de toepassingen van de cao tijdens de coronacrisis. Voor meer informatie kijk hier.

Partijen bij de cao voor Retail Non-Food hebben besloten de startdatum van het individueel ontwikkelbudget (IOB) en de eerste inning te verschuiven naar 1 oktober. Werkgevers in de parfumeriebranche hebben hierover bericht ontvangen van het Sociaal Fonds Retail Non-Food.

Overleg met collega-winkeliers en lokale winkeliersvereniging
Worden er in uw winkelgebied speciale maatregelen genomen? Houd contact met collega-winkeliers en uw winkeliersvereniging voor meer informatie. 

Overleg met leveranciers
Overleg met uw leveranciers over zaken als bestelde artikelen, betalingstermijnen en after sales. 

Steunakkoord met verhuurders
Na intensieve onderhandelingen is een tweede steunakkoord getekend tussen de retailersector en de vastgoedsector. Het Steunakkoord 2.0 geldt niet als algemene regel maar biedt handvatten voor maatwerkoplossingen tussen retailers en verhuurders. De belangrijkste afspraak is dat de partijen voorstellen om voor de maanden april en mei 50% van de huur kwijt te schelden en dat de huur van juni voor 50% wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

Klik hier voor het eerste steunakkoord.

Klik hier voor het Steunakkoord 2.0.

Veel gestelde vragen
Klik hier voor FAQ’s die gepubliceerd zijn over het Steunakkoord.

Kijk hier voor de complete tekst van het Steunakkoord.