Onderhandelaarsresultaat cao Retail Non-Food

Onderhandelaarsresultaat cao Retail Non-Food

Op dinsdag 17 november is er een onderhandelaarsresultaat bereikt tussen sociale partners over een nieuwe cao Retail Non-Food met een looptijd vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022. De overeenkomst geldt, bij groen licht van de achterbannen, voor ruim 170.000 werknemers. De door CNV Vakmensen, De Unie, AVV en RMU Werknemers met werkgevers gemaakte afspraken doen recht aan de economische situatie en vooruitzichten de komende jaren. Ondanks dat veel bedrijven het zwaar hebben, worden de schaallonen tijdens de cao-looptijd twee keer per jaar verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon stijgt. Werkgevers en vakbonden kiezen met deze cao voor rust en continuïteit in de sector qua arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen.

Constructief overleg

Sinds afgelopen zomer werd tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers informeel gesproken over de wens om tot een nieuwe cao te komen. Cao-partijen gaven de voorkeur aan directe aansluiting op de huidige cao boven langdurige onderhandelingen. “De coronacrisis creëert andere prioriteiten. Als sectorvertegenwoordigers kunnen we ons geen slepende discussies veroorloven. We moeten de schouders zetten onder versterking en toekomstbestendigheid van de sector. Dat levert behoud van werkgelegenheid op. Daarom was er van beide zijden bereidheid om met een beperkte wensenlijst zaken te doen”, stellen de onderhandelaars. Het proces verliep daarmee anders dan gebruikelijk.

Algemeen verbindend verklaring

Partijen willen concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen en een gelijk speelveld houden. Daarom gaan de cao-partijen na het verkrijgen van akkoord van de achterbannen een algemeen verbindend verklaring aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Wanneer de cao Retail Non-food algemeen verbindend is verklaard, zal de Bodepa haar ondernemers hiervan op de hoogte brengen.

E-commerce functies toegevoegd

De cao Retail Non-Food is een grote cao in de detailhandel voor mode-, schoenen-, sport-, woonwinkels – en tuincentra en juweliers, parfumerieën, warenhuizen en enkele ketens in non-food branches. Recent werden alle e-commerce functies van de retail non-food sector geïntegreerd in het functiewaarderingssysteem van de cao.