Mondkapjesplicht

Vanaf 1 december 2020 heeft het kabinet het dragen van een mondkapje in voor het publiek toegankelijke ruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters verplicht gesteld. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen.

In winkels en bij contactberoepen geldt de mondkapjesplicht voor zowel de klanten als het personeel (en de eigenaar).
Medewerkers dienen ook een mondkapje te dragen als ze achter een groot spatscherm staan, bijvoorbeeld bij de kassa. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat zijn medewerkers het juiste mondkapje dragen en kan bij niet- of onjuiste naleving beboet worden.

Ook bij private shopping

Een winkel is in principe altijd een voor het publiek toegankelijke ruimte als deze geopend is. Dus ook tijdens private shopping momenten dient een mondkapje door klant en medewerker of ondernemer te worden gedragen.

Uitzonderingen

Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben, zoals wanneer er een adviesgesprek aan een tafel wordt gevoerd (met 1,5 meter afstand). Wanneer vervolgens wordt opgestaan, moet het mondkapje weer worden gedragen. De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een medische reden of andere beperkingen geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Politie en boa’s (en winkeliers) kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt (klik hier voor meer informatie). Medewerkers hoeven geen mondkapje te dragen in niet voor het publiek toegankelijke ruimtes zoals de kantine of in een magazijn.

Face-shields

Op kamervragen heeft minister Hugo de Jonge geantwoord dat medewerkers onder omstandigheden in plaats van een mondkapje een face-shield mogen dragen (een volledig face-shield, geen kin-shield!) omdat 8 uur lang met een mondkapje op staan fysiek te zwaar kan zijn. Geadviseerd wordt om terughoudend om te gaan met de ruimte die deze uitspraak biedt; draag alleen een face-shield als een mondkapje voor de uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk of ondoenlijk is.
In de regelgeving is opgenomen dat een mondkapje de neus en mond volledig moet bedekken en ontworpen moet zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Een face-shield bedekt de neus en mond niet volledig want het wordt op enige afstand van de neusgaten en mond geplaatst, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje door klanten. Ook een sjaal of bandana mag niet worden gebruikt als mondkapje.

Klik hier voor meer informatie over mondkapjes.

Boete bij niet naleven mondkapjesplicht

Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als voor de professional. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. Voor jongeren jonger dan 16 jaar is de boete 38 euro. De boete is niet voor de retailer als de klant geen mondkapje draagt.

Actief deurbeleid

De ondernemer kan niet verplicht worden tot handhaving, wel dient de ondernemer een actief deurbeleid te voeren en de klant te wijzen op o.a. de mondkapjesplicht. Gebruik hiervoor deze tekstsuggestie.
In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen. Zie hier voor meer informatie.

Consumenten die weigeren om een mondkapje te dragen, mogen de toegang tot de winkel geweigerd worden omdat de retailer als ondernemer de beheerder is van het gebouw en daarom zijn eigen regels mag stellen. Als een klant -ondanks de regel dat een mondkapje verplicht is in de winkel- zich toegang wil verschaffen, dan kan men contact opnemen met de gemeentelijke handhaving. Als ondernemer is men echter niet verplicht om de mondkapjesplicht te handhaven en kan de ondernemer geen boete krijgen als de klant geen mondkapje draagt.

Zie hier voor meer informatie over de mondkapjesplicht.