Winkelen op afspraak per 3 maart 2021

Per 3 maart is winkelen op afspraak mogelijk. De mogelijkheid tot winkelen op afspraak komt bij de mogelijkheid om bestelde goederen af te laten halen aan de winkeldeur.
Klik hier voor de Wijzigingsregeling d.d. 23 februari 2021 (met winkelen op afspraak). De relevante tekstgedeelten zijn geel gemarkeerd.

Uit de Wijzigingsregeling blijkt voor winkelen op afspraak het volgende (letterlijk citaat):

3. Onverminderd het eerste en tweede lid*, mogen winkels en locaties met een winkelfunctie slechts voor publiek worden opengesteld, indien de beheerder er zorg voor draagt dat:
a. publiek de winkel of locatie met een winkelfunctie alleen betreedt ten minste vier uur nadat aantoonbaar gereserveerd is voor aankomst in een bepaald tijdvak;
b. publiek alleen in het vooraf aantoonbaar gereserveerde tijdvak wordt toegelaten in de winkel of locatie met een winkelfunctie;
c. meerdere tijdvakken van telkens minimaal tien minuten zijn vastgesteld, die elkaar niet overlappen en die zodanig worden gespreid over de openingstijd dat ter plaatse geen oploop van publiek kan ontstaan;
d. slechts één persoon per reservering wordt binnengelaten;
e. slechts twee personen per verdieping per tijdvak worden binnengelaten;
f. niet meer personeel in de winkel of locatie met een winkelfunctie aanwezig is dan strikt noodzakelijk is voor de verkoop van artikelen;
g. in de winkel of locatie met een winkelfunctie uitsluitend activiteiten plaatsvinden die zijn gekoppeld aan het directe verkoopproces

* het eerste en het tweede lid van deze bepaling gaan over de mogelijkheid van reparatie & onderhoud en click & collect.

In de Wijzigingsregeling staat als toelichting bij winkelen op afspraak het volgende (letterlijk citaat):

Het kabinet heeft gemeend het toegankelijker te moeten maken voor de consument om middels ‘winkelen op afspraak’ in winkelbehoeften te voorzien. Voor de kleine zelfstandige winkelier biedt dit eveneens kansen om enige omzet te genereren en vaste lasten (deels) terug te verdienen. Daar waar bestellen en afhalen soelaas biedt voor middelgrote winkelbedrijven en de grote winkelbedrijven beter uit de voeten kunnen met hun webshops, biedt winkelen op afspraak perspectief voor de kleinere winkelbedrijven.

Met ‘winkelen op afspraak’ reserveren klanten (telefonisch of online) minimaal vier uur van tevoren een tijdslot van minimaal tien minuten om te kunnen winkelen. Uitgangspunten hierbij zijn dat het winkelen gespreid over de dag plaatsvindt, er geen oploop van publiek ontstaat en er slechts twee personen per tijdvak per verdieping de winkel worden binnengelaten. Ook zijn de basisregels, zoals de veilige-afstandsnorm en de mondkapjesplicht in de publieke binnenruimte, en de protocollen van de detailhandel onverkort van kracht.

Omdat er maar een zeer beperkt aantal personen tegelijkertijd binnen mag zijn, worden de contactmomenten met anderen geminimaliseerd. Hiermee is het risico op verspreiding van het virus eveneens geminimaliseerd. Ook draagt het van tevoren reserveren van een tijdslot bij aan een bewuste keuze om naar een winkel te gaan, zodat consumenten geen onnodige reisbewegingen maken. Het winkelen op afspraak sluit bovendien aan bij het OMT, dat adviseert dat het versoepelen van activiteiten waarbij sprake is van individuele, laagfrequente deelname, en waarbij slechts een-op-een contact is, te verkiezen is boven groepsactiviteiten en grootschalige persoonsverplaatsingen.

De BoDePa adviseert hierbij:

• Ga verstandig om met de geboden mogelijkheden en handel in de geest van wat er in de toelichting staat (omzet mogelijk maken voor kleine winkels terwijl aantal contactmomenten en reisbewegingen beperkt blijft).
• Hanteer te allen tijde de basisregels zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (incl. reparatie & onderhoud en click & collect)

Klik hier voor de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 d.d. 10 februari 2021 (met o.a. click & collect)