Vanaf 16 maart méér klanten in winkel

In de persconferentie van maandag 8 maart 2021 gaf het kabinet aan dat de corona-cijfers nog geen ruimte zouden bieden voor versoepelingen van de regels. Zoals verwacht zijn tijdens deze persconferentie dan ook alleen technische aanpassingen van de regelgeving aangekondigd.

Eén van deze aanpassingen houdt in dat vanaf 16 maart meer klanten kunnen worden toegelaten bij het ‘winkelen op afspraak’ in de niet-essentiële detailhandel. Daarbij wordt dan, net als vóór de lockdown, uitgegaan van een aantal klanten per vierkante meter vloeroppervlak. Het aantal toe te laten klanten is wel lager dan voorheen; vanaf 16 maart mag u 1 klant per 25 m2 toelaten, met een maximum van 50 (in het Protocol Verantwoord Winkelen van vóór de lockdown was de norm 1 klant per 10 m2). Tot 16 maart a.s. blijft de norm nog 2 klanten per verdieping.

Let op:

  • In de voorlichting over ‘winkelen op afspraak’ op www.rijksoverheid.nl wordt gesproken over ‘klanten’ per verdieping c.q. vierkante meter. Dit kan de vraag oproepen uit hoeveel personen een klant kan bestaan. De onderliggende officiële regelgeving (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19) is op dit punt duidelijk; daar wordt niet gesproken van ‘klanten’ maar van ‘personen’.
  • De afspraak voor ‘winkelen op afspraak’ moet nog steeds 4 uur van te voren worden gemaakt, het tijdslot per klant moet tenminste 10 minuten bedragen en de overige regels zoals 1,5 meter afstand houden, handhygiëne, mondkapjesplicht en thuisblijven bij klachten blijven gelden. Als mensen een vaste zitplaats hebben, mag het mondkapje af. Als mensen van hun plek opstaan, moet het mondkapje weer op.

De volgende persconferentie is aangekondigd voor dinsdag 23 maart 2021. Minister De Jonge gaf aan dat dan meer duidelijk wordt over het opheffen van beperkingen voor de detailhandel. Of dat dan voor of na Pasen is, is nu nog niet duidelijk. We blijven er op aandringen dat het kabinet meer ruimte gaat bieden.

Heeft u vragen, bel ons dan op 079-331 53 00 of mail ons op bodepa@fgz.nl.