Versoepeling vanaf 28 april 2021

Vanaf woensdag 28 april mogen alle winkels weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak.

Voor niet-essentiële winkels gelden wel voorwaarden:

 • Niet-essentiële winkels mogen maximaal 1 klant per 25 m2 ontvangen.
 • Er mogen in elk geval 2 klanten per verdieping worden ontvangen, ongeacht de grootte van de winkel. Kinderen t/m 12 jaar worden niet meegeteld.
 • Een hulpbehoevende en ondersteuner tellen samen als 1 klant.
 • De klant komt alleen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.
 • Betalen gebeurt zoveel mogelijk contactloos.
 • De niet-essentiële winkels mogen open zijn tussen 06.00 uur en 20.00 uur (dit om de drukte in en om de winkelstraten in de avonden tegen te gaan).
 • De klant winkelt alleen als hij of zij klachtenvrij is.
 • Tijdens het winkelen houdt de bezoeker 1,5 meter afstand van anderen en draagt een mondkapje.

En verder:

 • Voor de detailhandel vervallen de regels voor bestellen en afhalen en winkelen op afspraak als beperkende maatregelen. Er is geen reserveringsplicht meer en daarmee ook niet van tijdvakken.
 • De klant winkelt zo veel mogelijk alleen, dat scheelt in de drukte. Door winkeliers en gemeenten worden op lokaal niveau afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de drukte. Deze afspraken zijn aanvullend op de landelijke afspraken die met de sector zijn gemaakt.
 • Voor klanten die zijn gevaccineerd geldt dat het dragen van een mondkapje verplicht blijft. Iemand die is gevaccineerd kan het virus alsnog overbrengen.
 • De winkel houdt een sobere uitstraling. Een sobere uitstraling betekent dat bij de winkeldeur geen aanleiding is om langer te blijven dan nodig is (zoals het aanbieden van consumpties, het testen van producten of het laten horen van muziek).
 • Het is de bedoeling om de drukte in de winkelstraten zoveel mogelijk te beperken. Er worden dan bijvoorbeeld ook geen acties en evenementen georganiseerd die er voor kunnen zorgen dat er veel bezoekers tegelijkertijd op 1 bepaalde plek binnen of buiten aanwezig zijn.
 • Het brengen en afhalen van postpakketten en brengen en halen van producten voor onderhoud en reparatie vindt plaats los van het maximaal aantal personen per winkel. De winkelier moet wel een duidelijke bewegwijzering aanbrengen. Als de klant naast het brengen en afhalen van postpakketten/producten ook spullen wil kopen, dan valt deze klant onder het maximaal aantal toegestane klanten in de winkel.

Kijk hier voor het Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord winkelen (inclusief de Richtlijnen “Verantwoord Winkelen”, “Winkelen voor mensen met een beperking” en “Winkelen en de Openbare Ruimte”).

Kijk hier voor de actuele overzichten.