Versoepelingen per 5 juni 2021

Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten Stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden:

  • De normale openingstijden gaan weer gelden. Dat betekent dat ook koopavonden weer zijn toegestaan.
  • Elke winkel mag 1 klant per 10 m2 ontvangen (nu dus ook de niet-essentiële winkels). Kinderen tot 13 jaar worden niet meegeteld.
  • Het ‘ouderenuurtje’ komt te vervallen. Het wordt niet langer verplicht tijdsblokken te reserveren voor ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid.
  • Horecafaciliteiten mogen open, tot 22.00 uur (onder voorwaarden).
  • De verplichting om een medewerker aan de deur toezicht te laten houden, vervalt. Deze verplichting gold voor winkels met meer dan 10 medewerkers.

Wat blijft:

  • De verplichting om er voor te zorgen dat het maximaal aantal bezoekers niet wordt overschreden;
  • Duidelijke communicatie;
  • Op elke winkel hangt een poster met hygiëne- en gezondheidsregels, gedragsregels en deurbeleid (maximum aantal klanten).
  • De basisregels: Handen wassen, afstand houden, testen bij klachten;
  • De verplichting tot het dragen van een mondkapje in alle overdekte ruimten.

Deze vierde stap in het openingsplan staat nu op 30 juni gepland.

Zie voor de actuele overzichten https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19