Categorie: Geen categorie

Vanaf 16 maart méér klanten in winkel

In de persconferentie van maandag 8 maart 2021 gaf het kabinet aan dat de corona-cijfers nog geen ruimte zouden bieden voor versoepelingen van de regels. Zoals verwacht zijn tijdens deze persconferentie dan ook alleen technische aanpassingen van de regelgeving aangekondigd. Eén van deze aanpassingen houdt in dat vanaf 16 maart meer klanten kunnen worden toegelaten…

Read the full article

Winkelen op afspraak per 3 maart 2021

Per 3 maart is winkelen op afspraak mogelijk. De mogelijkheid tot winkelen op afspraak komt bij de mogelijkheid om bestelde goederen af te laten halen aan de winkeldeur. Klik hier voor de Wijzigingsregeling d.d. 23 februari 2021 (met winkelen op afspraak). De relevante tekstgedeelten zijn geel gemarkeerd. Uit de Wijzigingsregeling blijkt voor winkelen op afspraak…

Read the full article

Uitbreiding steun- en herstelpakket

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie uit. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): De nieuwe subsidiepercentages komen voor het 1e en 2e kwartaal 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies (vanaf…

Read the full article

Mondkapjesplicht

Vanaf 1 december 2020 heeft het kabinet het dragen van een mondkapje in voor het publiek toegankelijke ruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters verplicht gesteld. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. In winkels en bij contactberoepen geldt de mondkapjesplicht voor zowel de klanten als…

Read the full article

Onderhandelaarsresultaat cao Retail Non-Food

Onderhandelaarsresultaat cao Retail Non-Food Op dinsdag 17 november is er een onderhandelaarsresultaat bereikt tussen sociale partners over een nieuwe cao Retail Non-Food met een looptijd vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022. De overeenkomst geldt, bij groen licht van de achterbannen, voor ruim 170.000 werknemers. De door CNV Vakmensen, De Unie, AVV…

Read the full article

Informatie voor ondernemers in de parfumeriebranche

Kijk hier voor informatie over steunmaatregelen en verantwoord winkelen. Tip: houd dit bericht in de gaten! Dit bericht wordt zoveel mogelijk geüpdatet met het laatste nieuws voor ondernemers. Actuele stand van zaken  Voor het laatste algemene nieuws omtrent (maatregelen t.a.v.) het coronavirus verwijzen wij naar de websites van de rijksoverheid en het RIVM.  – Rijksoverheid – RIVM…

Read the full article

Informatie voor consumenten

In het belang van iedereen in de winkels houden de ondernemers in de parfurmeriebranche zich aan het Protocol Verantwoord Winkelen. Als u ziekteverschijnselen vertoont kunnen wij u helaas niet helpen. In dit kader wordt er in de branche een strikt deurbeleid gevoerd. Wij vragen u om mee te werken aan de hygiënische maatregelen in onze…

Read the full article