Auteursrechten

Reprorecht

Sinds 1 februari 2003 zijn ondernemers onder bepaalde omstandigheden verplicht een vergoeding te betalen voor het fotokopiëren van auteursrechtelijk beschermd werk. De Stichting Reprorecht is verantwoordelijk voor het incasseren van deze vergoeding.

Ondernemingen zonder fotokopieerapparaat (of faxapparaat waarmee gekopieerd kan worden) betalen geen vergoeding. Voor zowel bedrijven als de Stichting Reprorecht bestaat de mogelijkheid individuele betalingsregelingen te treffen in het geval de forfaitaire vergoeding niet in redelijke verhouding staat tot het feitelijke fotokopieergedrag.

De volledige tekst van de verlengde regeling, de oorspronkelijke afspraken en antwoorden op enkele veelgestelde vragen zijn te vinden op: www.reprorecht.nl.

Sena/Buma

Als het om een muziekproductie gaat, zijn er in feite drie “eigenaren”, te weten, de componist, de artiest(en) en de platenproducent. De vergoeding die u aan BUMA betaalt is bestemd voor componisten en tekstdichters van de muziek. Via SENA betaalt u een vergoeding aan de andere twee partijen die ook recht hebben op een vergoeding, te weten: de artiesten en de platenproducenten.

Sena 
Sena is belast met de uitvoering van de Wet op de naburige rechten. In de praktijk betekent dit onder andere dat Sena vergoedingen incasseert bij de “gebruikers” van muziek. Dit zijn bedrijven, instellingen en organisaties die, op welke manier dan ook, muziek afspelen. Sena betaalt deze vergoedingen door aan de uitvoerende musici en platenproducenten, ofwel de “makers” van muziek.

Voor het gebruik van muziek in verkoopruimten wordt voor het vaststellen van de vergoeding uitgegaan van het aantal medewerkers dat de muziek kan horen. Op het niet betalen van de vergoeding staan hoge boetes.
Uitgebreide informatie over Sena en de vergoedingen is te vinden op www.sena.nl

Buma 
Naast de vergoeding aan Sena, bent u ook een bijdrage verschuldigd aan Buma. Buma regelt op basis van de Auteurswet de rechten van componisten en tekstdichters.

Voor het draaien van achtergrondmuziek hebt u toestemming nodig van Buma. Het laten horen van muziek in uw winkel of bedrijf is namelijk een vorm van openbaarmaking. De vergoeding die u betaalt, is gebaseerd op de omvang van de ruimte waar de muziek te horen is. Verder is de vergoeding afhankelijk van het soort muziekgebruik. Draait u bijvoorbeeld muziek voor uw medewerkers? Dan is de prijs gebaseerd op het aantal medewerkers in de werkruimte. Is dit aantal variabel, of is de muziek bedoeld voor uw klanten, dan is de oppervlakte bepalend.

Uitgebreide informatie over Buma en de vergoedingen is te vinden op www.bumastemra.nl.