Richtlijn Cosmetica

De Europese Commissie heeft het plan gepresenteerd om de bestaande Cosmeticarichtlijn te vervangen door een verordening. De richtlijn uit 1976, is inmiddels 55 maal aangepast en in 27 lidstaten ingevoerd. Bij deze nationale invoeringen ontstaan er altijd kleine verschillen. Door dit nu te vervangen met een verordening kunnen de nationale verschillen weggewerkt worden en bovendien kan de ‘lappendeken’ die ontstaan is door 55 amendementen worden vereenvoudigd. Dit past perfect in het streven van de Commissie om te komen tot betere regelgeving en een verlaging van de administratieve lasten.

Naast het komen tot betere regelgeving wil de Commissie vooral een hoog niveau van veiligheid van cosmetische producten hebben. Men wil hier toe komen door de regels voor veiligheid-assessments te vereenvoudigen terwijl deze wel op een hoog niveau gehouden worden. Bovendien worden de regels om niet-gewenste neveneffecten te rapporteren aangescherpt, terwijl de regels op berichtgeving worden verminderd. In totaal worden er meer dan 3500 bladzijden nationale wetgeving vervangen door één enkel document dat in de hele Europese Unie geldig is.

Voor meer informatie: Nederlandse Cosmetica Vereniging www.ncv-cosmetica.nl.