Lid worden

Bent u geïnteresseerd of wilt u zich opgeven als lid? Neem dan contact op met ons secretariaat.

Contributie
De contributie bedraagt € 139,90 per jaar excl. BTW.
Filialen betalen een bijdrage van € 69,95 per jaar excl. BTW.

Voorwaarden 
Het lidmaatschap wordt aangegaan op jaarbasis en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij aanmelding tijdens een lopend jaar wordt de contributie aangepast zodat betaald wordt vanaf het moment van inschrijving. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 oktober van het lopende jaar. Een te late opzegging resulteert in een hernieuwde contributieverplichting voor het volgende jaar.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Download hier het aanmeldingsformulier en stuur het naar:

Bodepa
Röntgenlaan 11
2719 DX Zoetermeer

bodepa@fgz.nl