Welkom

Welkom op de website van de Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel. Lees meer over de Bodepa en de voordelen van het lidmaatschap op deze website!


Informatie over het coronavirus voor consumenten: lees hier meer.

NIEUWSBERICHTEN VOOR ONDERNEMERS:

Sectorplan detailhandel aanpak corona

De gezamenlijke branche- en koepelorganisaties (waaronder de Federatie Goud en Zilver) hebben op verzoek van het kabinet een sectorale aanpak in verband met COVID-19 opgesteld voor het najaar. De plannen van de sectoren zijn vertaald in maatregelenladders. Die geven per sector een overzicht van de lichte naar zwaardere maatregelen die sectoren kunnen nemen als dat nodig is.

Lees meer…

(25 oktober 2022)

Huidige maatregelen en adviezen

We zijn beter tegen het virus beschermd, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het blijft dus voor iedereen verstandig om zich nog steeds aan de adviezen en maatregelen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken.

Lees meer…

(24 oktober 2022)

Communicatietoolkits voor sectoren

Ter ondersteuning bij het uitvoeren van coronamaatregelen heeft de Rijksoverheid een communicatie- en gedragstoolkit COVID-19 ontwikkeld. De toolkit bevat voor verschillende corona-onderwerpen een beschreven context, communicatieadviezen, controlehulpmiddelen en communicatiemateriaal. Alle materialen zijn vrij te gebruiken. 

Lees meer…

(18 oktober 2022)

Oproep om nieuwe COVID-maatregelen te voorkomen en basisregels weer in acht nemen

In een brief aan hun leden roepen voorzitters Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland) ondernemers op om zich goed voor te bereiden op oplopende COVID-besmettingen en het komend najaar/winter. Ook maken zij in de brief duidelijk wat voor ondernemers nodig is qua overheidsbeleid om goed door een volgende coronagolf te komen. 

Lees meer…

(4 juli 2022)

 

Nieuwe cao voor parfumerieën per 1 juli

Er is een akkoord bereikt voor een nieuwe cao Retail Non-food, waaronder de parfumeriebranche. De nieuwe cao Retail Non-Food loopt van 1 juli 2022 tot 31 december 2022. De onderhandelaars vinden het in deze tijd van arbeidsmarktkrapte en hoge inflatie belangrijk dat de branche aantrekkelijk blijft om in te werken door perspectief te geven in salarisgroei.

Lees meer…

(4 juli 2022)