Welkom

Welkom op de website van de Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel. Lees meer over de Bodepa en de voordelen van het lidmaatschap op deze website!


NIEUWSBERICHTEN VOOR ONDERNEMERS:


Nieuw cao-boekje per 01-01-2024

13 februari 2024 – De pdf van het cao-boekje per 1 januari 2024 (tot 31 december 2025) kunt u hier downloaden.

Toelichting bij de loonsverhogingen per 1 januari 2024:

Op 1 januari 2024 worden de schaallonen en de lonen van de medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, verhoogd. Op 1 januari 2024 worden ook de lonen van de medewerkers die meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, maar minder dan het nieuwe, verhoogd.

De systematiek van de loonsverhogingen per 1 januari 2024 wordt uiteengezet in artikel 6.2 op pagina 12 en 13 van het cao-boekje. Zie bijlage 1b van het boekje voor de loontabel Mode, Juweliers en Parfumerieën (op pagina 30) en voor de tabel Groei in % van Uurloontabel Mode per 1 januari 2024 t.o.v. 1 juli 2023 (op pagina 31).

Lees meer

*********************************************************

Cao Retail Non-Food per 1 januari 2024

18 januari 2024 – Zoals u vorige week al vernam is het eindbod dat werkgevers eind vorig jaar hebben uitgebracht naar de vakbonden door de achterban geaccepteerd. Dat betekent dat er een cao is vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Dit geeft de komende twee jaar duidelijkheid en rust in een voor ondernemers uitdagende tijd.

Let op: 38-urige werkweek
Per 1 januari 2024 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,75%. Daarnaast is er een wijziging in de systematiek van het wettelijk minimumloon die tot een extra verhoging leidt. Waar voorheen een wettelijk minimum maandloon was op basis van een 38-urige werkweek, is er nu sprake van een wettelijk minimum uurloon op basis van een 36-urige werkweek. Dit betekent wél een extra stijging van het wettelijk minimumuurloon (en die heeft effect op het hele loongebouw, voor de lagere lonen meer dan voor de hogere) maar dit betekent níet dat de werkweek in de juweliersbranche naar 36 uur gaat (een fulltime dienstverband blijft gemiddeld 38 uur per week, berekend over een periode van 12 aaneengesloten maanden).

Lees meer

*********************************************************

Nieuws van de cao Retail Non-Food

12 januari 2024 – Goed nieuws! Het eindbod dat werkgevers eind vorig jaar hebben uitgebracht naar de vakbonden is door de achterban van de vakbonden (De Unie, AVV, RMU en CNV Vakmensen) geaccepteerd. Dat betekent dat er een cao is vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Dit geeft de komende twee jaar duidelijkheid en rust in een voor ondernemers uitdagende tijd.

Lees meer


*********************************************************

Belangrijke ontwikkeling cao Retail Non-Food

22 december 2023 – Begin deze maand meldden we dat een nieuwe cao op zich laat wachten. De uitgewerkte scenario’s voor een nieuwe cao hadden onvoldoende draagvlak. Vandaag melden we een belangrijke ontwikkeling die mogelijk toch snel tot een nieuwe cao leidt!

Ultiem eindbod
Vanmorgen is een nieuw scenario als een ultiem eindbod voor een tweejarige cao aan de vakbonden gepresenteerd. Vanwege een achterban raadpleging die zij moeten organiseren, is er op 9 januari duidelijkheid over een nieuwe cao Retail non-food. Dit komt nog op tijd voor eventuele aanpassingen in de salarisadministratie van januari.

Lees meer

*********************************************************

Geen nieuwe cao vanaf januari 2024

14 december 2023 – In een nieuwsflits lieten we u weten dat er geen nieuwe cao komt vanaf januari 2024. De huidige cao-afspraken blijven nog een jaar gelden. Hieronder leest u ons advies.

Voer wettelijke verhoging door
Per 1 januari 2024 wordt het minimumloon verhoogd met 3,75%. Bovendien wordt het minimumuurloon vanaf 2024 gebaseerd op een 36-urige werkweek, ook hierdoor stijgt het minimumloon. Voer deze wijzigingen van het wettelijke minimumloon door per 1 januari aanstaande. De nieuwe loontabel vindt u hier.

Lees meer

*********************************************************

Sectorplan detailhandel aanpak corona

De gezamenlijke branche- en koepelorganisaties (waaronder de Federatie Goud en Zilver) hebben op verzoek van het kabinet een sectorale aanpak in verband met COVID-19 opgesteld voor het najaar. De plannen van de sectoren zijn vertaald in maatregelenladders. Die geven per sector een overzicht van de lichte naar zwaardere maatregelen die sectoren kunnen nemen als dat nodig is.

Lees meer

(25 oktober 2022)

Huidige maatregelen en adviezen

We zijn beter tegen het virus beschermd, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het blijft dus voor iedereen verstandig om zich nog steeds aan de adviezen en maatregelen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken.

Lees meer

(24 oktober 2022)

Communicatietoolkits voor sectoren

Ter ondersteuning bij het uitvoeren van coronamaatregelen heeft de Rijksoverheid een communicatie- en gedragstoolkit COVID-19 ontwikkeld. De toolkit bevat voor verschillende corona-onderwerpen een beschreven context, communicatieadviezen, controlehulpmiddelen en communicatiemateriaal. Alle materialen zijn vrij te gebruiken. 

Lees meer

(18 oktober 2022)

Oproep om nieuwe COVID-maatregelen te voorkomen en basisregels weer in acht nemen

In een brief aan hun leden roepen voorzitters Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland) ondernemers op om zich goed voor te bereiden op oplopende COVID-besmettingen en het komend najaar/winter. Ook maken zij in de brief duidelijk wat voor ondernemers nodig is qua overheidsbeleid om goed door een volgende coronagolf te komen. 

Lees meer

(4 juli 2022)

 

Nieuwe cao voor parfumerieën per 1 juli 2022

Er is een akkoord bereikt voor een nieuwe cao Retail Non-food, waaronder de parfumeriebranche. De nieuwe cao Retail Non-Food loopt van 1 juli 2022 tot 31 december 2022. De onderhandelaars vinden het in deze tijd van arbeidsmarktkrapte en hoge inflatie belangrijk dat de branche aantrekkelijk blijft om in te werken door perspectief te geven in salarisgroei.

Lees meer

(4 juli 2022)