Over Bodepa

Wie zijn wij?

De Bodepa is de belangenvereniging vóór en dóór ondernemers in de detailhandel in parfumeriehandel. Naast de zelfstandige ondernemers zijn ook de grote marktpartijen lid van de Bodepa. Al deze organisaties zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

De Bodepa heeft ten doel en is bevoegd tot het behartigen van de zakelijke en sociaal-economische belangen van de detaillisten in de parfumeriehandel, met name die van haar leden, in de ruimste zin des woords.

Wat doen wij?

De Bodepa ondersteunt de parfumeriebranche o.a. op de volgende gebieden:
• Criminaliteitsbestrijding
• CAO
• Regeldruk
• Collectieve voordelen
• Informatie en advies
Dit gebeurt zowel door middel van collectieve belangenbehartiging als door ondersteuning van de individuele detaillist.

De collectieve belangenbehartiging houdt o.a. in:
• overleg met de leveranciers over tal van brancheaangelegenheden;
• onderhandelingen met vakbonden over de arbeidsvoorwaarden in de branche;
• contacten met de overheid over maatregelen die direct of indirect de branche betreffen;
• het laten verrichten van onderzoek in de branche;
• het bevorderen van de vakbekwaamheid;
• promotie van de branche.

De individuele ondersteuning houdt o.a. in:
• advies en voorlichting over diverse onderwerpen op bijeenkomsten en via nieuwsbrieven en mailings;
• juridisch advies door het secretariaat en de juridische dienst van onze organisatie (waaronder het verstrekken van gratis modellen van arbeidscontracten).

Vertegenwoordiging

MKB-Nederland
De Bodepa is lid van MKB-Nederland. Deze overkoepelende belangenorganisatie treedt onder meer op als de vertegenwoordiger van het midden- en kleinbedrijf richting de Haagse politiek en Brussel, waarbij zij tracht een zo gezond mogelijk ondernemingsklimaat te realiseren. Tevens geeft zij ondersteuning aan de aangesloten brancheorganisaties. Daarnaast kunnen de leden van de Bodepa gebruik maken van de dienstverlening van MKB-Nederland.