Arbodienstverlening

Bedrijfshulpverlening

Een bedrijfsongeval is niet altijd te voorkomen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen. Als zich een ongeval voordoet, moet een bedrijf de juiste acties ondernemen totdat professionele hulpverlening is gearriveerd.
Wettelijk is de werkgever verplicht 1 of meerdere BHV-ers aan te wijzen. Indien er minder dan 15 werknemers werkzaam zijn, kan de ondernemer zelf deze taak van BHV-er op zich nemen.

Een BHV-er wordt opgeleid om in afwachting van professionele hulp die acties uit te voeren die nodig zijn om schade te voorkomen of te beperken. In de opleiding wordt aandacht besteed aan het blussen van beginnende branden, het ontruimen van panden en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Reanimatie neemt hierbij een belangrijke plaats in.

Bij kleine ondernemingen is het ook mogelijk om met omliggende bedrijven afspraken over bedrijfshulpverlening te maken. Hierbij is van belang dat er altijd voldoende BVH-ers aanwezig zijn (afspraken goed vastleggen) en dat de BHV-ers altijd binnen enkele minuten hun taak uit kunnen voeren.

Er zijn diverse aanbieders van BHV-cursussen. Bij de meeste aanbieders bestaat de basis BHV uit een 2-daagse cursus en is er een herhalingsopleiding die 1 dag beslaat.
Minimaal dient de werkgever 8 uur per 2 jaar aan training aan te bieden. Een behaald certificaat heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

Voor informatie over de BHV-cursus kan o.a. contact opgenomen worden met Achmea Vitale www.achmeavitale.nl. Voor meer informatie over arbo-verplichtingen, preventiemedewerkers en bedrijfshulpverleners: www.arbo.nl en www.szw.nl.

Preventiemedewerker

Sinds enige tijd zijn bedrijven met personeel (meer dan 1 fte) verplicht om een preventiemedewerker in dienst hebben. Deze heeft onder andere tot taak om te helpen bij de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en is hét aanspreekpunt voor vragen rondom de arbeidsomstandigheden in een organisatie.
Als een bedrijf minder dan 25 werknemers heeft mag de eigenaar zelf de taak van preventiemedewerker vervullen, daarboven moet een werknemer dit doen. Let op: een preventiemedewerker is iets anders dan een bedrijfshulpverlener.

Een preventiemedewerker is niet verplicht om een training of cursus te volgen maar dat wordt wel ten zeerste aanbevolen. Tijdens de training krijgen de deelnemers alles te horen over het zelfstandig uitvoeren van de verplichte RI&E, het herkennen van gevaren, het beoordelen van risico’s en het zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Vooraf worden de deelnemers wegwijs gemaakt in de Arbowetgeving en na afloop ontvangen ze het Certificaat Preventiemedewerker.

Voor informatie over de training preventiemedewerker kan o.a. contact opgenomen worden met :
Achmea Vitale www.achmeavitale.nl. Voor meer informatie over arbo-verplichtingen, preventiemedewerkers en bedrijfshulpverleners: www.arbo.nl en www.szw.nl