Cao Retail Non-Food

De retail non-food heeft per 1 januari 2021 een nieuwe cao, met een looptijd van anderhalf jaar tot 1 juli 2022. Er is een akkoord bereikt over het onderhandelaarsresultaat dat vorige maand werd bekend gemaakt. De cao-partijen zijn tevreden met het resultaat en vinden het belangrijk dat er rust is met deze cao. Dan kan de aandacht gericht worden op het versterken en toekomstbestendig maken van de non-foodretail sector, waaronder de juweliersbranche en de parfumeriebranche.

Welke loonafspraken zijn gemaakt?

Afgesproken is dat tijdens de looptijd van de cao de lonen meestijgen met de verhoging van het wettelijk minimum loon (WML). Het WML wordt altijd op 1 januari en op 1 juli aangepast en per juli 2021 stijgt het WML met 0,96%. Deze stijging geldt voor alle salarissen in het loongebouw van de cao Retail Non-Food, zolang het maximum in de schaal niet is bereikt.

Afspraken over cao tijdens winkelsluiting

De cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de toepassing van de cao in de periode dat winkels niet open kunnen vanwege de corona-maatregelen. Dit biedt mogelijkheden om op bedrijfsniveau afspraken te maken. Het advies hierbij is: praat met uw medewerkers.

Downloads

Klik hier voor de loontabel voor de moderetail, juweliers en parfumerieën.
Klik hier voor het nieuwe cao-boekje.
Klik hier voor de afspraken over toepassing van de cao tijdens winkelsluiting.

 

Veelgestelde vraag:

Wat is bovenschalig?

Volgens de cao worden de lonen van alle medewerkers periodiek verhoogd, behalve de lonen van medewerkers die meer verdienen dan het maximum van hun loonschaal (dat is het bedrag in de laatste trede van het extra loongebouw met de groene treden). Deze medewerkers noemen we bovenschalig.

Het extra loongebouw met de groene treden is verder alleen relevant voor medewerkers die beoordelingsafhankelijk worden beloond. Zie bijlage 1a van de cao.

In de cao kunnen ook afspraken staan over de lonen van bovenschalige medewerkers (bijvoorbeeld een eenmalige uitkering). Maar dat is in de cao die loopt van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2022 niet het geval.

Heeft u vragen over de CAO, bel ons op 079-331 53 00 of mail naar bodepa@fgz.nl.