Uitbreiding steun- en herstelpakket

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie uit. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen.

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): De nieuwe subsidiepercentages komen voor het 1e en 2e kwartaal 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies (vanaf 30% omzetverlies). Het minimale subsidiebedrag voor kleine ondernemers gaat omhoog van € 750 naar € 1500. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.
  • Voorraadvergoeding Detailhandel: De subsidie zal in het 1e kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL.
  • Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgelegd, maar zal mogelijk gebaseerd worden op de TVL.
  • NOW: de vergoeding wordt verhoogd van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10%. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.
  • Tozo: vanaf 1 februari kan de Tozo worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorgaande maand: dus op 1 februari 2021 kan een ondernemer Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd. Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets, hier ziet het kabinet echter vanaf. Wel zal bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden.
  • Belastingmaatregelen; het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021.

Lees meer over de uitbreiding van het steun- en herstelpakket op de site van de Rijksoverheid.