Communicatietoolkits voor sectoren

Een heldere en eenduidige aanpak maakt het voor mensen makkelijker om adviezen en maatregelen op te volgen. Daarom werken overkoepelende sectoren en de overheid samen aan lange termijn plannen. Daarin staat voor elke sector welke maatregelen het beste kunnen werken en wanneer deze nodig zijn (lees hier meer over de sectorplannen). Dat kunnen preventieve maatregelen zijn om verspreiding van het virus te remmen of interventies om eventuele golven te keren.

Ter ondersteuning bij het uitvoeren van coronamaatregelen heeft de Rijksoverheid een Communicatie- en gedragstoolkit COVID-19 ontwikkeld. De toolkit bevat voor verschillende corona-onderwerpen een beschreven context, communicatieadviezen, controlehulpmiddelen en communicatiemateriaal. Alle materialen zijn vrij te gebruiken.

» Klik hier voor de Communicatie- en gedragstoolkit COVID-19