Auteur: Beheerder

Cao Retail Non-Food

Geen nieuwe cao vanaf januari 2024 In de nieuwsflits van 14 december 2023 lieten we u weten dat er geen nieuwe cao komt vanaf januari 2024. De huidige cao-afspraken blijven nog een jaar gelden. Hieronder leest u ons advies. Voer wettelijke verhoging door Per 1 januari 2024 wordt het minimumloon verhoogd met 3,75%. Bovendien wordt…

Read the full article

Huidige maatregelen en adviezen

We zijn beter tegen het virus beschermd, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het blijft dus voor iedereen verstandig om zich nog steeds aan de adviezen en maatregelen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken.

Sectorplan detailhandel aanpak corona

De gezamenlijke branche- en koepelorganisaties (waaronder de Federatie Goud en Zilver) hebben op verzoek van het kabinet een sectorale aanpak in verband met COVID-19 opgesteld voor het najaar. De plannen van de sectoren zijn vertaald in maatregelenladders. Die geven per sector een overzicht van de lichte naar zwaardere maatregelen die sectoren kunnen nemen als dat nodig is.

Nieuwe cao voor parfumerieën per 1 juli

Er is een akkoord bereikt voor een nieuwe cao Retail Non-food, waaronder de parfumeriebranche / de juweliersbranche. De nieuwe cao Retail Non-Food loopt van 1 juli 2022 tot 31 december 2022. De onderhandelaars vinden het in deze tijd van arbeidsmarktkrapte en hoge inflatie belangrijk dat de branche aantrekkelijk blijft om in te werken door perspectief te geven in salarisgroei. Hier kunt u het onderhandelingsresultaat raadplegen.