Huidige maatregelen en adviezen

We zijn beter tegen het virus beschermd, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het blijft dus voor iedereen verstandig om zich nog steeds aan de adviezen en maatregelen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken.

De basismaatregelen en adviezen die op dit moment nog gelden voor bedrijven, organisaties, (onderwijs)instellingen, de kinderopvang, lokale overheden en verenigingen zijn als volgt:

 • Anderhalve meter afstand houden bij drukte
  • Het is niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden.
  • Afstand houden blijft wel verstandig; voor kwetsbare personen kan hier bij de inrichting rekening mee gehouden worden.
 • Thuisblijven bij klachten
 • Hanteren van hygiënemaatregelen
  • Hygiëneadviezen blijven gelden, waaronder niezen/hoesten in de elleboog, geen handen schudden, regelmatig de handen wassen en het regelmatig schoonmaken van handcontactpunten zoals deurklinken, betaalautomaten etc.
 • Hanteren van ventilatiemaatregelen; zorg voor frisse lucht
  • Ventilatie van ruimtes dient te voldoen aan de regelgeving  en (Arbo)richtlijnen.
  • Het is van belang dat een verblijfsruimte 24 uur per dag wordt geventileerd via natuurlijke ventilatie (roosters boven een raam, kieren) of via mechanische ventilatiesystemen.
  • Lucht een verblijfsruimte minimaal 1 keer per dag ca. 10 tot 15 minuten. Lucht ook 10 tot 15 minuten als snelle luchtverversing van de ruimte gewenst is, bijvoorbeeld na een bijeenkomst in de ruimte. Zet om te luchten de ramen/deuren wijd open.
 • Inzetten van de gezondheidscheck
  • Indien gewenst kunnen organisaties ervoor kiezen om de gezondheidscheck in te zetten.
 • Aandacht voor risicogroepen
  • Werknemers: het RIVM heeft aanvullende adviezen voor medewerkers die behoren tot één van de risicogroepen en voor zwangere werknemers.
  • Werkgevers: besteed extra aandacht aan werknemers die zorgen hebben over hun gezondheid.
  • Bezoekers/cliënten: in het geval deze tot een risicogroep behoren, en niet beschermd zijn, maken zij zelf de afweging of zij een voorziening kunnen en willen bezoeken.
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als aanvulling op de basismaatregelen.
  • Er geldt geen mondneusmaskeradvies meer op plaatsen waar het druk is. Kwetsbare personen kunnen in sommige situaties overwegen een mondneusmasker dragen om zichzelf te beschermen. Bijvoorbeeld als zij niet goed 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Het advies is om medische mondneusmaskers van minimaal type II dragen en sowieso geen stoffen of zelfgemaakte mondneusmaskers te dragen.

Extra aandachtspunten voor contactberoepen

 • Voor contactberoepen blijft het gebruik van een mondneusmasker, door zowel bezoeker/cliënt als aanbieder, te overwegen, bijvoorbeeld bij kwetsbare personen. Het advies is dan om medische mondneusmaskers van minimaal type II te dragen.
 • Een goede risicoafweging blijft binnen deze setting van extra belang bij de beslissing over het continueren van beschermende maatregelen. De naleving van de basismaatregelen blijft hier belangrijk. Er kan sprake zijn van onvoldoende beschermde bezoekers/cliënten met een verhoogd risico op ernstige gevolgen van COVID-19. Naast de basismaatregelen kunnen ondernemers/organisaties ook de gezondheidscheck blijven inzetten. Kijk hiervoor ook naar eventuele adviezen van branche- en koepelorganisaties.
 • Houd aandacht voor goede reiniging. Maak na ieder klantcontact de gebruikte materialen en instrumenten in de behandelruimtes schoon. Reinig meubilair zoals stoel, (oefen)materiaal en onderzoeksbank regelmatig.

Door hygiënemaatregelen te treffen, zoals de spatschermen, desinfectiemiddel bij de ingang en ‘bij voorkeur pinbetaling’ te hanteren zorgen we samen voor een veilige omgeving voor klanten en medewerkers én: hoe beter de regels opgevolgd worden, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn!