Nieuwe cao voor parfumerieën per 1 juli

Er is een akkoord bereikt voor een nieuwe cao Retail Non-food, waaronder de parfumeriebranche. De nieuwe cao Retail Non-Food loopt van 1 juli 2022 tot 31 december 2022. De onderhandelaars vinden het in deze tijd van arbeidsmarktkrapte en hoge inflatie belangrijk dat de branche aantrekkelijk blijft om in te werken door perspectief te geven in salarisgroei.

Hier kunt u het onderhandelingsresultaat raadplegen.

Gezien alle huidige ontwikkelingen is er bewust gekozen voor een cao met een korte looptijd van 1 juli – 31 december 2022. In het komend half jaar gaan werkgevers en vakbonden weer in gesprek voor passende arbeidsvoorwaarden richting de toekomst.

Kijk hieronder voor wat het cao-akkoord betekent voor de salarissen per 1 juli 2022.

De belangrijkste wijzigingen betreffen het salaris van de medewerker en die zijn per medewerker verschillend. Daarom hieronder de verschillende opties:

  • Als de medewerker het maximum van de voor hem geldende loonschaal* van 1 januari 2022 nog niet heeft bereikt dan heeft de medewerker recht op een loonsverhoging van 4,36%. Eerst wordt namelijk de loontabel met 1,81% verhoogd en daarna met 2,5%.
  • Als de medewerker meer verdiende dan het maximum van de voor hem geldende loonschaal* van 1 januari 2022 maar minder dan het nieuwe voor de medewerker geldende maximum van 1 juli 2022 dan wordt het loon verhoogd tot het nieuwe maximum van 1 juli 2022.
  • Loonsverhogingen die in de eerste helft van 2022 zijn gegeven, vooruitlopend op een cao-loonsverhoging, mogen met de 2,5% loonsverhoging worden verrekend.
  • Verdient de medewerker meer dan het voor hem geldende nieuwe maximum van de loonschaal* van 1 juli 2022 maar minder dan €4000,- op fulltime basis dan heeft de medewerker recht op een eenmalige uitkering van 2,5% over de som van 6 maal het maandsalaris van juli 2022.
  • Verdient de medewerker meer dan het voor hem geldende nieuwe maximum van de loonschaal* van 1 juli maar minder dan €4000,- op fulltime basis, heeft de medewerker geen vast aantal uren èn is deze na 1 januari 2022 in dienst gekomen dan wordt het gemiddelde loon voor de eenmalige uitkering van 2,5% berekend over de gewerkte maanden per maand maal 6.

* Het maximum van de voor een medewerker geldende loonschaal is afhankelijk van de waardering van de functie.

De nieuwe loontabellen per 1 juli 2022 zijn hier te raadplegen.

Op dit moment wordt gewerkt aan de nieuwe cao-tekst. Zodra deze beschikbaar is, staat de tekst als download op onze website.