Oproep om nieuwe COVID-maatregelen te voorkomen en basisregels weer in acht nemen

In een brief aan hun leden roepen voorzitters Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland) ondernemers op om zich goed voor te bereiden op oplopende COVID-besmettingen en het komend najaar/winter. Ook maken zij in de brief duidelijk wat voor ondernemers nodig is qua overheidsbeleid om goed door een volgende coronagolf te komen. ‘Het kan niet zo zijn dat corona alleen nog een risico voor sectoren/ondernemers wordt en zij de prijs betalen als het virus toch weer oplaait en overheidsinspanningen te laat zijn.’

Daarnaast wordt opgeroepen de basisregels zoals thuiswerken bij klachten en goed ventileren na te leven. Het is allemaal (weer) belangrijk nu het aantal coronabesmettingen in Nederland oploopt en de vakantieperiode zelfs nog moet beginnen. Lees hier meer.